Стъкления памук е много опасен за здравето на хората.