Неграмотност.Неблагодарност. Незачитане на постиженията на човечеството.Това си ти светена град.