Мостът се намира в квартал "Дианабат" на улица Русаля и по него минават децата на път за 105 училище и е въпрос на време да потъне някое детско краче в язвите на ламарината на моста.