Непрекъснато замърсяване в град Каспичан! Идваха от институции, изследваха водата, всичко било нормално, нямало замърсяване....