София кв. "Лозенец" ул. "Цанко Церковски" 9.Това дърво е изгнило в основата и може да падне.