Тази дупка е в голяма близост до входа на детската градина, дълбочината е голяма !