„Строителите на пътя Дупница – Самоков са истински магьосници. С един замах успяха без никакви усилия да преместят цяло село. Преди ремонтирането на пътя, село Крайници, се намираше от северната страна на пътя в полите на Верила. А след така наречената рехабилитация, то вече се намира от южната страна на пътя в полите на Рила, при това без да го местят“. Това показва табелата.