Тази реклама се намира в гр.Ямбол, кв."Каргона". Явно детските играчки включват и газово оръжие..., както е тръгнало с постоянните новини за убийства, побои, кражби, изнасилвания и т.н. сигурно е напълно "нормално" и оръжие да се продава в детските магазини...