Спрели на входа/изхода на паркинга на целия комплекс. Няма къде живущите да си паркираме колите!