Честито на "Автобулгарстой" ли, какви бяха там, които имат собственик на Кайманите