Отново някакъв абсурд. Задължават хората да прегистрират автомобилите с АГУ, което е свързано със загуба на време и пари. А няма никакви облекчения, защото тези автомобили са доста по-екологични от останалите.