Новата мода! Малко забавно да е в това положение. Сега всички гледат онлайн дискотека, като не може да ходи! Предпазните мерки са важни!