"Изкуството ще спаси света" Може би на хората в сегашното ни положение им липсва цвят и смисъл. Направих модерен и разнообразен постер с призив към хората, да пазят съзнанието си. Да ценят времето с близките си, защото може да няма утре. Да не се тревожат за маски, презапасяване и матерялни блага. Искам да покажа на всички възрастови групи, че най-важното е да останат себе си и да не мислят за страха, а за позитивните неща около тях. А какъв по-добър начин да внесеш позитивизъм и да бъдеш чут от изкуството. Бъдете до семействата си и най-вече, бъдете щастливи !