Народното поверие гласи , че на Благовец долитат кукувиците и лястовиците, за да донесат благата вест, че зимата си е отишла и лятото е дошло. Съжалявам, че ползвам снимка от минала година, но сега съм под карантина.