Наглост по български. Този куриер препречи пътя, за да направи доставка.