В подкрепа на всички, които се борят срещу COVID19. Бъдете позитивни, защото България е с вас!