Това направи Венета Найденова на 9 год. от гр. Бургас, когато й беше предоставена задачата да представи ситуацията сега и вируса така, както си ги представя в момента.