Здравейте! Днес всички сме изправени пред това изпитание. Нека заедно се опазим!