Бедствие в село Дълбок извор, Община Първомай, Област Пловдив!!! Откъснати сме от света!!! За хляб неможе да отидем!!!