Раздаване на пенсии в Пещера. Дистанция никаква. Оттам ще пламне целият град...