Това е на чисто новият път Кричим-Девин, по който трудно се минаваше поради падащи камъни преди ремонта, а изглежда и след ремонта на пътя. Няма сложена нито една обезопасителна мрежа. Скатовете се обрушиха на височина от 8-10 м, което отхлаби огромни скали по по-високите части. Това се случва в година с мека зима, ако завали сериозен сняг, положението ще стане страшно. Не знам докога ще се работи некачествено и скъпо.