Малка компилация от клипове, заснети между с. Златар и гр. Смядово, и в самото село. Без коментар!