На броени километри преди навлизане в Севлиево от посока В.Търново господстват тези дълбоки дупки ,които ни карат да преминаваме в отсрещната лента, за да не си разбием колите и рискуваме човешки живот. Кой го позволява този пълен абсурд? И докога ?