Спря в насрещното движение на главен път на пешаходната пътека....много нагъл тип!🤬