Една нетрадиционна и забавна покана за бал към г-ца Гергана Лесева от нейният 12ж клас на Национална Търговска Гимназия гр. ПЛОВДИВ. Нещо весело и точно във времето на малко закаснелите балове на коронавипуск 2020