Осведомете хора своевременно! Опашката е над 6-7 км. и не спират да се натрупва.