Вече 45 минути са минало около 5 коли, тези на границата работят ли изобщо?