Цялата централна част на Варна е окичена с тези знаци. Кой знак е с приоритет? Забранено ли е да паркирам?