След като хората не спазват поне минимална дистанция от 1 метър, аз се погрижих.