ВиКVID-20 -Прекрасно хлорно мляко тече по чешмите на гр.Добрич .