Здравейте,

Живея на ул. "Генерал Скобелев" 14, Варна. Тротоарът до двата трафопоста срещу дома ми е в безобразно състояние- стеснен от голяма купчина пръст и излишен насип. Моля тротоарът да се разшири в нормални размери, за да могат свободно да се движат хора, в това число и майки с детски колички. Сега всички те минават по уличното платно.

С уважение, Н. Бойчев