Така се почистват клони на дървета, застрашаващи елекропреносната мрежа в с.Костиено, община Марица, област Пловдив . Няма дърво, няма проблем.