Вече трети месец очакваме държавните сужители да си заработят заплатите, изплащани от нашите данъци и да вземат отношение по подадени множество сигнали за своеволно взломяване на пътното платно и поставянето на незаконно препядствие.