Ж.к "Свобода", блок 26, вх Г, всеки ден паркират коли пред този вход, ние сме с две деца и всеки ден се налага да ходим по улицата