Поговорката изложихме се пред чужденците е най-уместна тук на летище Бургас. Снимката е направена на 14/9/2020. Поне да бяха си направили труда да проверят как се пише дезинфектант на английски.