До NOVA, Министерство на културата, Българска Православна Църква. В гр. Ихтиман Паметника на културата, регисриран в Министерството като "ТУРСКА БАНЯ", стана траурна агенция .Редно ли е в "ТУРСКА БАНЯ " да се правят християнски опела.