Днес на 23.09.20 в 14:23 два автомобила без талон за инвалиди, паркирали на инвалидни паркоместа.