Това е общежитие на Пловдивския университет, "Марица", блок 5. Коментарите оставям на вас.