Водата в двата язовира „Пчелина“, в местността „Пчелина“ - Разград, застрашително намалява! Образували са се острови суша и се вижда вече и дъното на язовирите!