Водач на СВ3642ВТ умишлено създава предпоставка за ПТП на кръговото на "Ломско шосе" в София.