Освен пътищата, тирове през Нови Искър, които минават оттам заради ремонта на пътя за Видин при Ботевград, рушат вече и къщите ни. Разбира се отново за сметка на собствениците. А тирът си продължава по пътя...като приказката за кервана.