Всеки ден се спира върху трамвайните линии на гара "Славия". Всеки ден е това. А шесто районно е на около 200 м. Моля ви се питайте в районното защо не могат да пратят полицаи да прокронлират трафика?