Наша съседка ежедневно паркира така, запушвайки целия паркинг, който при това е "Зелена зона". Аз имам талон за такава, тя няма, но въпреки това от Градска мобилност отказват да дойдат и да я санкционират или поне да я преместят, за да изляза! Снимките са от различни дати!