Това замърсяване на въздуха се случва по 4 пъти на денонощие в гр. Костинброд на ъгъла на ул."Асен Златаров" и "Г. С. Раковски". Пушекът варира с цветове от жълто, оранжево до черно.