В Габрово Георги Георгиев извади кръста от водите на река Янтра на Богоявление. Скочи от перилата на моста в центъра на града.