Топ център в Стара Загора. Езеро на паркинга на улица Юрий Венелин 10