Пътят към входа на общинската болница в Кубрат. И двата тротоара препълнени с коли, коли и по пътя. В същото време се вижда, че паркинга пред болницата е абсолютно празен. Принуден си да вървиш по пътя и за малко да бъда прегазен от забързан доставчик, държащ да спре точно пред стъпалата на входа.