Берковица.Това е улица в Стара планина, по която всеки ден минават деца за училище и градина, млади за работа и възрастни до магазина. За 31 години не помня тази улица да е чистена.