Силно замърсяване на въздуха в неделя от фирма в гр.Троян