Ляв завой от лентата за направо - задръсти цялото движение.